Informacje o Spółce

 • Przedmiot działalnościRozwiń
  • ARTNEWS S.A. jest międzynarodową Spółką działającą w branży mediowej, powstałą w 2014 roku w wyniku połączenia potencjałów i zasobów notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Abbey House Group S.A. i nowojorskiego wydawcy pisma o sztuce, ARTnews LLC (dziś ARTnews LTD).

   Działalność ARTNEWS S.A. jest prowadzona w dwóch segmentach:

   • Art Media - media związane z rynkiem sztuki
    (poprzez ARTnews LTD, podmiot zależny kontrolowany w 98,5 proc., oraz Art & Business Magazine)
   • Art Services - usługi związane z rynkiem sztuki
    (poprzez Skate’s)

   Aktywa ARTNEWS S.A. obejmują także mniejszościowy pakiet udziałów (8,28 proc.) w spółce artnet AG, wiodącego dostawcy danych z rynku dotyczącego dzieł sztuki.

 • MisjaRozwiń
  • Spółka ARTNEWS S.A. stawia sobie za cel budowanie coraz większej transparentności na globalnym rynku dzieł sztuki, poprzez dostarczanie zarówno sprzedającym, jak i nabywcom, obiektywnych i popartych faktami informacji, sprawiając tym samym, że kolekcjonowanie dzieł sztuki będzie coraz lepiej rozumiane, dostarczać będzie coraz więcej przyjemności kolekcjonerom, a liczba osób podzielających tę pasję będzie wzrastać na całym świecie.

 • Strategia rozwojuRozwiń
  • Do 2017 roku ARTNEWS S.A. stawia sobie za cel osiągnięcie pozycji największej, pod względem wysokości obrotów i liczby klientów, firmy medialnej specjalizującej się w dziedzinie sztuki na całym świecie.

   Rynek docelowy ARTNEWS S.A. do 2017 roku wzrośnie przynajmniej dwukrotnie dzięki pojawieniu się na arenie międzynarodowej nowych, młodych kolekcjonerów sztuki i specjalistów obrotu dziełami sztuki, co spowoduje wzrost popytu na informacje z rynku, a także usługi w zakresie badań, edukacji i wsparcia w zawieraniu transakcji.

   Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, łączących profesjonalne dziennikarstwo i rzetelne dane dotyczące obrotu dziełami sztuki on-line (art e-commerce) oraz internetowe platformy edukacyjne z zakresu sztuki, Spółka ARTNEWS stanie się jednym z najbardziej zaufanych źródeł informacji.