Wyniki finansowe

 • JednostkoweRozwiń

  • wyszczególnienie z BilansuQ2 2014Q3 2014Q4 2014Q1 2015
   Kapitał własny19 493 337,9818 103 092,6111 358 076,199 927 026,76
   Należności długoterminowe0,000,000,000,00
   Należności krótkoterminowe4 546 133,834 717 898,845 802 735,145 370 692,27
   Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 453 011,94119 364,73396 249,4575 741,47
   Zobowiązania długoterminowe13 610 732,9913 589 585,0215 794 351,1714 916 494,34
   Zobowiązania krótkoterminowe1 638 500,852 062 077,6210 427 512,2712 533 750,35
   Suma bilansowa36 862 185,3835 644 476,3838 064 872,6137 796 960,90
   wyszczególnienie z RZiS (narastająco)Q2 2014Q3 2014Q4 2014Q1 2015
   Przychody netto ze sprzedaży2 649 161,98 2 680 024,793 923 296,32579 042,71
   Pozostałe przychody operacyjne2 155 458,722 301 317,092 231 612,68877 875,88
   Zysk/strata z działalności operacyjnej-33 191 926,51-34 010 039,75-38 231 385,77-248 638,58
   Zysk/strata brutto-35 138 057,0636 528 302,43-48 362 153,53-2 741 880,40
   Zysk/strata netto-29 343 621,3530 733 866,72-39 960 943,14-2 741 880,40
   wyszczególnienie z Bilansu (narastająco)2011201220132014
   Kapitał własny11 117 014,5930 410 196,9529 646 450,83 9 412 259,16
   Należności długoterminowe0,000,000,000,00
   Należności krótkoterminowe1 731 714,701 896 962,622 580 234,43 5 445 193,22
   Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne49 870,562 225,2123 849,37 367 972,71
   Zobowiązania długoterminowe6 052 682,39660 553,865 890 312,87 15 411 086,62
   Zobowiązania krótkoterminowe2 877 777,559 343 077,367 236 963,82 11 736 245,45
   wyszczególnienie z RZiS (narastająco)2011201220132014
   Przychody netto ze sprzedaży4 930 389,038 055 835,414 239 535,60 3 916 266,32
   Pozostałe przychody operacyjne13 064 599,727 937 389,156 047 777,89 1 949 197,83
   Zysk/strata ze sprzedaży393 748,07-1 009 126,67-2 685 380,81-5 159 205,15
   Zysk/strata netto8 297 817,073 339 863,36-2 417 411,56-36 952 275,73
   Zysk/strata z działalności operacyjnej10 401 948,624 211 215,48-1 012 132,57-39 285 876,95
   Zysk/strata brutto9 986 184,374 317 866,36-1 885 045,53-43 425 598,76
  • Pobierz plik: "Artnews S A – raport kwartalny za Q4 2014r"
 • SkonsolidowaneRozwiń

  • wyszczególnienie z BilansuQ2 2014Q3 2014 Q4 2014Q1 2015
   Kapitał własny12 025 393,928 697 598,777 470 224,4510 081 770,98
   Należności długoterminowe0,0010 644,170,000,00
   Należności krótkoterminowe6 004 499,894 380 961,497 211 296,966 715 426,21
   Inwestycje Krótkoterminowe4 357 161,492 948 555,012 260 545,20644 980,73
   Zobowiązania długoterminowe19 376 781,3114 094 321,0215 934 351,1714 916 494,34

   Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy4 942 003,59
   10 730 286,9412 282 272,1416 856 659,80
   Suma bilansowa40 040 877,8738 712 718,5439 487 812,1745 285 471,63
   wyszczególnienie z RZiS (narastająco)Q2 2014Q3 2014 Q4 2014Q1 2015
   Przychody netto ze sprzedaży7 157 399,6110 390 560,6915 899 227,352 938 247,53
   Pozostałe przychody operacyjne2 155 621,322 301 482,154 336 743,922 814 777,00
   Zysk/strata z działalności operacyjnej-33 871 795,28-36 432 005,93-41 330 133,49-263 262,94
   Zysk/strata brutto-36 043 053,88-39 807 178,32- 42 782 805,87-3 227 246,03
   Zysk/strata netto-29 695 587,00-33 153 899,09-32 621 399,26-3 226 897,07
   wyszczególnienie z Bilansu (narastająco)2011201220132014
   Kapitał własny7 863 482,1821 949 261,2219 081 635,547 561 154,06
   Należności długoterminowe0,000,000,000,00
   Należności krótkoterminowe1 912 055,592 157 266,872 804 873,216 810 010,86
   Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 210 635,2137 824,3547 470,23628 957,73
   Zobowiązania długoterminowe6 052 682,39660 553,866 940 312,8715 551 086,62
   Zobowiązania krótkoterminowe3 265 465,869 885 308,517 732 975,3115 962 938,46
   wyszczególnienie z RZiS (narastająco)2011201220132014
   Przychody netto ze sprzedaży5 673 368,699 268 984,235 810 838,6116 111 391,03
   Pozostałe przychody operacyjne13 064 600,4212 317 957,796 048 470,043 876 165,33
   Zysk/strata ze sprzedaży-855 601,39-2 523 708,72-3 474 888,96-9 503 979,00
   Zysk/strata z działalności operacyjnej8 866 437,446 322 555,40-2 394 791,29-42 902 346,51
   Zysk/strata brutto7 162 823,716 584 775,28-3 130 523,49-43 875 303,61
   Zysk/strata netto5 979 174,072 006 325,30-2 931 570,24-35 330 464,76
  • Pobierz plik: "Artnews S A – raport kwartalny za Q4 2014r"