Akcjonariat

11 /08 2015

Stan aktualny na dzień

Akcjonariusz liczba akcji % akcji liczba głosów
BMP Media Holdings LLC 31 931 632 59,54 31 931 632
Redline Capital Fund - Universal Investments 9 569 067 17,84 9 569 067
David Khidasheli 4 012 903 7,48 4 012 903
Ernst Hilger International Sp. z o.o. 3 734 113 6,96 3 734 113
Pozostali 4 379 703 8,17 4 379 703
Ogółem 53 627 418 100,00 53 627 418