Relacje Inwestorskie

Szanowni Inwestorzy,

Witamy w sekcji strony korporacyjnej ARTNEWS S.A. poświęconej Relacjom Inwestorskim.

W poszczególnych zakładkach znajdziecie Państwo następujące informacje:

  • dokumenty korporacyjne Spółki w tym: aktualny Statut, Dokumenty Informacyjne oraz Oświadczenie o przestrzeganiu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect;
  • aktualne dane dotyczące akcjonariatu Spółki;
  • ogłoszenia o planowanych oraz historycznych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki wraz z dotyczącą ich dokumentacją (pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw, instrukcje głosowania);
  • wszystkie opublikowane raporty bieżące i okresowe w podziale na typ raportu oraz na lata;
  • wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe Spółki w ujęciu rocznym i kwartalnym oraz pliki z danymi do pobrania;
  • kalendarium publikacji raportów kwartalnych i rocznych wraz z oznaczeniem okresów zamkniętych dla osób posiadających dostęp do informacji poufnych;
  • listę głównych instytucji i organizacji rynku kapitałowego wraz z linkami do ich stron internetowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Zespołem ds. Relacji Inwestorskich, e-mail: investor@artnews.com

ARTNEWS S.A.