Informacje prasowe

 • 12 /01 2016

  Spółka Artnews Ltd. powołuje Vincenta Fremonta na stanowisko Dyrektora Generalnego

  Rozwiń

  Doświadczony ekspert rynku sztuki będzie nadzorować realizowaną w USA strategię wiodącego wydawcy wiadomości, recenzji i informacji na temat rynku dzieł sztuki.

   

  Nowy Jork, NY – 12 stycznia 2016 — Vincent Fremont został powołany do pełnienia funkcji Dyrektora Generalnego spółki Artnews Ltd.

  „Vincent Fremont jest cieszącym się szerokim uznaniem znawcą rynku dzieł sztuki, posiadającym czterdziestoletnie doświadczenie w zakresie sztuki współczesnej w Nowym Jorku, zdobyte przez lata współpracy z Andy Warholem. To wspaniałe, że mamy możliwość korzystania z jego doświadczenia i wizji, kierując prowadzonymi przez nas operacjami w USA” – oświadczył Dan Gardner, Przewodniczący Rady Nadzorczej Artnews S.A.

  „Jest to nowy, ekscytujący rozdział mojego życia” – powiedział Fremont. „Mamy niezwykłą możliwość czerpania z bogatego dorobku redakcyjnego magazynów Art in AmericaARTnewsThe Magazine Antiques i MODERN, przy jednoczesnym wzmocnieniu oferty w mediach elektronicznych i realizacji nowych projektów”.

  Fremont odegrał istotną rolę w powołaniu Fundacji Andy Warhola dla the Visual Arts, Inc., po śmierci artysty w roku 1987. Fundacja stała się swego rodzaju wzorem dla zakładanych w późniejszych latach fundacji upamiętniających innych artystów. Fremont posiadał wyłączne prawa w fundacji na sprzedaż obrazów, rysunków i rzeźb Warhola w latach 1991 – 2010. Przed śmiercią Warhola, pełnił funkcję wiceprezesa Andy Warhol Enterprises i Dyrektora Wykonawczego studia Andy Warhola. Był współreżyserem i współproducentem filmu dokumentalnego “Pie in the Sky: The Brigid Berlin Story” (2000), działając w tym obszarze wraz z żoną, Shelly Dunn Fremont.

  „Dzięki swojej przedsiębiorczości i bezpośredniemu zaangażowaniu w sztukę, Vincent doskonale wpisuje się w funkcję Dyrektora Generalnego. Wnosi lata doświadczenia w pracy z artystami, pośrednikami na rynku dzieł sztuki oraz osobami piszącymi na temat tego rynku. To  sprawia, że Vincent jest doskonałym nabytkiem dla spółki mediowej” oświadczył Peter M. Brant, prezes spółki Brant Publications, która jest akcjonariuszem większościowym Artnews S.A., spółki dominującą ARTnews Ltd.

  Wykonując nowe obowiązki w obszarze kierowania organizacją, Fremont będzie realizować spójną wizję i strategię spółki ARTnews Ltd dla jej czterech tytułów funkcjonujących na rynku mediów poświęconych sztuce. Każda publikacja wydawana w druku zachowa swoją własną odrębną tożsamość, natomiast Fremont skupi się na budowaniu organizacji z wykorzystaniem połączonych sił, celem dalszego zwiększenia nowych strumieni przychodów, jak i oferty w obszarze treści i mediów cyfrowych.

  Po mającym miejsce w październiku 2015 roku połączeniu tytułów funkcjonujących na rynku dzieł sztuki, znajdujących się w posiadaniu BMP Media Holdings LLC i Artnews S.A., powstała  spółka będąca globalnym i wiodącym wydawcą wiadomości, recenzji i informacji poświęconych rynkowi dzieł sztuki.

  Magazyny Art in America i ARTnews są wydawane od ponad 100 lat i posiadają największe zasoby informacji na temat historii i zdarzeń mających miejsce w minionym wieku, natomiast ich oferta obejmuje najbardziej obszerne materiały poświęcone sztuce klasycznej, nowoczesnej, współczesnej i dekoracyjnej. Magazyn Art in America utrzymuje rentowność i stopę wzrostu bazy czytelników nabywających prenumeratę na poziomie 80 procent.

  Magazyn ARTnews cieszy się uznaniem za doskonałe artykuły, a na swoim koncie ma już ponad 40 nagród dziennikarskich, natomiast portal ARTnews.com, na którym codziennie publikowane są głównie wiadomości, analizy i ważne analizy, w dalszym ciągu jest najszybciej rozwijającą się stroną oferującą wiadomości na temat rynku dzieł sztuki, odnotowując ponad 7 milionów odsłon tylko w ubiegłym roku. The Magazine Antiques, lider na rynku sztuk pięknych i dekoracyjnych od ponad 94 lat, łączy w sobie tematykę historii sztuki i teraźniejszości w ramach 6 wydań rocznie. Od daty założenia, które miało miejsce siedem lat temu, MODERN stał się niezbędną lekturą w obszarze designu i jest wydawany w formie kwartalnika.

  O ARTnews Ltd. i Artnews S.A.:

  ARTnews Ltd., z siedzibą w Nowym Jorku, jest amerykańskim podmiotem zależnym Artnews S.A. i światowym liderem branży publicystycznej, związanym ze sztuką. Firma posiada również najszybciej rozwijającą się platformę internetową w obszarze mediów poświęconych sztuce. Do Artnews S.A. należą magazyny drukowane Art in AmericaARTnewsThe Magazine AntiquesMODERN oraz Art&Business, serwisy cyfrowe www.ARTnews.comwww.artbiznes.pl oraz Skate’s – będący wywiadownią rynku sztuki (www.skatepress.com). Spółka Artnews S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (WSE:ATN), jej akcjonariuszem większościowym jest BMP Media Holdings LLC, będący w posiadaniu Brant Publications, Inc. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z http://investor.artnews.com.

  Czytaj dalej
 • 30 /11 2015

  Rezygnacja Dyrektora Generalnego spółki Artnews S.A.

  Rozwiń

  30 listopada 2015 r. – Po przejęciu przez BMP Media Holdings LLC większościowego pakietu własnościowego w spółce Artnews S.A., Rada Nadzorcza Artnews S.A. zatwierdziła w dniu dzisiejszym szereg zmian dotyczących kierownictwa spółki, odwzorowujących nową strukturę spółki.

  Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pani Izabeli Depczyk ze stanowiska Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Artnews S.A., zgodnie z wyrażoną przez nią chęcią realizacji innych możliwości zawodowych i planów.

  „W ciągu ostatnich dwóch lat Izabela przeprowadziła naszą firmę przez całkowitą transformację. Z małej, lokalnej, polskiej spółki działającej na rynku sztuki, Artnews S.A. stała się globalnym liderem rynku mediów zajmujących sie sztuką. W imieniu Rady Nadzorczej oraz wszystkich akcjonariuszy Artnews S.A. chciałbym pogratulować Izabeli i podziękować jej za jej strategiczną wizję i niesłabnącą determinację w dążeniu do realizacji założonych planów i życzyć jej dalszych sukcesów zawodowych” – oświadczył Dan Gardner, Przewodniczący Rady Nadzorczej Artnews S.A.

  „Praca ze wspaniałymi ludźmi w Artnews S.A. po obu stronach Atlantyku i kierowanie przekształceniem naszych sztandarowych marek, takich jak Artnews, Art&Business i Skate’s w serwisy definiujące rynek mediów zajmujących się sztuką, była dla mnie ogromnym zaszczytem; uwieńczeniem moich poczynań było doprowadzenie w ubiegłym miesiącu do finalizacji przełomowego połączenia z podmiotami przejętymi od BMP Media Holdings LLC (tj. Art in America, The Magazine Antiques i The Modern). Dzisiaj Artnews S.A. jest największą na świecie spółką giełdową działającą na rynku art media pod względem przychodów osiąganych z reklam, tak więc uważam swoją misję w Artnews S.A. za zakończoną. Pragnę podziękować wszystkim kolegom, klientom, akcjonariuszom i partnerom biznesowym za tę niepowtarzalną możliwość i ogrom ciekawych doświadczeń i przeżyć,” – oświadczyła Pani Depczyk.

  Czytaj dalej
 • 13 /11 2015

  Artnews S.A. podwaja przychody za 3 kwartały 2015 r. do kwoty 25,3 mln PLN

  Rozwiń

  Spółka utrzymuje założone przychody na poziomie 35 mln PLN w roku 2015

  Warszawa, 13 listopada 2015 r. – Artnews S.A., działająca na ryku sztuki spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, z głównymi podmiotami operacyjnymi w Nowym Jorku, USA, ogłasza wyniki uzyskane z działalności finansowej za okres dziewięciu miesięcy zakończony z dniem 30 września 2015 r., który jest ostatnim okresem sprawozdawczym przed konsolidacją spółek przejętych w dniu 8 października 2015 roku od BMP Media Holdings LLC:

  • przychód ogółem wygenerowany za okres 9 miesięcy wynosi 25,3 mln PLN, co stanowi wzrost o 99,7% w porównaniu do tego samego okresu w roku 2014, co w głównej mierze wynika z pełnego efektu konsolidacji spółki Artnews Ltd w USA (która się rozpoczęła w maju 2014 r.), silnego wzrostu przychodów z serwisów cyfrowych i osłabienia kursu złotego w stosunku do dolara amerykańskiego, głównej waluty przychodów uzyskiwanych przez Artnews;
  • Wysokie koszty odsetek oraz spadek wartości inwestycji Artnews w spółkę artnet.com AG stanowiły główną przyczynę powstania straty netto w kwocie 8,75 mln PLN, zanotowanej za pierwsze 9 miesięcy tego roku;
  • Przejęcie spółek działających w obszarze mediów poświęconych sztuce od BMP Media Holdings w połączeniu z podwyższeniem kapitału, co nastąpiło po dacie sprawozdania, przełożyło się korzystnie na wyeliminowanie dźwigni finansowej spółki Artnews S.A., przy jednoczesnej redukcji całkowitego zadłużenia o 9,33 mln PLN na dzień 31 października 2015r.;
  • Spółka Artnews dokonała konsolidacji spółek działających w obszarze mediów poświęconych sztuce przejętych od BMP Media Holdings zgodnie z przyjętymi założeniami (tj. w dniu 8 października 2015 r.). Spółka utrzymuje jednocześnie wcześniej deklarowany wskaźnik EBITDA na poziomie 3 mln PLN za cały rok 2015, wyłączając istotne jednorazowe koszty samej transakcji i integracji, w tym między innymi koszty odpraw, restrukturyzacji i inne koszty z tytułu usług doradczych.

  „Umocnienie pozycji lidera na rynku i zwiększenie rentowności z magazynów drukowanych w USA, poprzez wykorzystanie synergii w naszym rozszerzonym portfolio tytułów, dalsze skupienie się na globalnym rozwoju serwisów cyfrowych poprzez artnews.com, a także poszukiwanie niszowych ofert zapewniających wysoki wzrost, takich jak prowadzona w Nowym Jorku baza danych Skate’s, oraz wprowadzenie marki Interview w Polsce, z wykorzystaniem niskokosztowej infrastruktury dostępnej w Warszawie, to jedynie niektóre z kluczowych elementów strategii rozwoju na rok 2016”, oświadczyła Izabela Depczyk, Dyrektor Generalna spółki Artnews S.A.

  O Artnews S.A.

  Artnews S.A. to światowy lider branży publicystycznej związanej ze sztuka jak i najszybciej rozwijająca się platforma internetowa w obszarze mediów poświęconych sztuce. Do spółki tej należą magazyny Art in America, ARTnews, The Magazine Antiques, Modern i Art & Busines, strony www.artnews.com and www.artbiznes.pl, oraz podmiot Skate’s będący wywiadownią rynku sztuki. Spółka ARTNEWS S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (WSE: ATN); jej akcjonariuszem większościowym jest spółka BMP Media Holdings LLC, która jest własnością Petera M. Branta. Spółka prowadzi główną działalność operacyjną w Nowym Jorku.

  Czytaj dalej
 • 08 /10 2015

  Artnews S.A. i BMP Media Holdings sfinalizowały transakcję, w wyniku której powstał wiodący w świecie wydawca wiadomości, recenzji i informacji na temat runku sztuki

  Rozwiń

  BMP Media Holdings nabywa 60% udziałów w spółce Artnews S.A.

  8 października 2015 r., Nowy Jork – Warszawa – Spółka BMP Media Holdings LLC sfinalizowała transakcję mającą na celu nabycie 60% udziału własnościowego w notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółce Artnews S.A. (WSE: ATN) za łączną kwotę 63,86 miliona zł (16,9 miliona USD). W wyniku transakcji wszystkie należące do BMP Media Holdings publikacje poświęcone sztuce, tj. Art in America, The Magazine Antiques i Modern, oraz publikacje spółki Artnews S.A., tj. ARTnews i Art & Business oraz jej jednostka biznesowa będąca wywiadownią rynku sztuki, tj. Skate’s, będą działać w ramach struktury organizacyjnej zreorganizowanej spółki Artnews S.A.

  „Finalizując tę transakcję, utworzyliśmy największe na wiecie i najbardziej wpływowe wydawnictwo magazynów drukowanych i serwisów cyfrowych zawierających wiadomości, recenzje i informacje na temat rynku sztuki. Nowy Artnews S.A. posiada najbogatsze archiwum historii i wydarzeń dotyczących rynku sztuki z ostatnich 100 lat i oferuje najbardziej wnikliwą analizę i najszerszą informację na temat sztuki klasycznej, nowoczesnej, współczesnej czy zdobniczej” – powiedział Peter M. Brant, właściciel spółki BMP Media Holdings LLC i akcjonariusz przejmujący pakiet kontrolny w Artnews S.A.

  „Nowy Artnews S.A. wykorzysta połączone siły i kultowe tytuły mediowe, aby rozszerzyć treści cyfrowe i raporty online, powiększyć posiadany przez nią udział w rynku europejskim i tworzyć nowe oferty biznesowe skierowane do miłośników sztuki na całym świecie”- dodał.

  Z dniem dzisiejszym, Dan Gardner, Heiner Rutt i Ed Sherrick wchodzą w skład Rady Nadzorczej spółki Artnews S.A. Pan Gardner jest współzałożycielem i Dyrektorem Kreatywnym Code & Theory, Pan Rutt pełnił w przeszłości funkcję Dyrektora Zarządzającego w Carlyle Germany i był jednym z założycieli Boston Consulting Group (BCG), której dopomógł stać się wiodącą firmą konsultingową w Niemczech i całej Europie, natomiast Pan Sherrick wcześniej pełnił funkcję Senior Vicepresident i Dyrektora Finansowego w White Birch Paper. Skład Rady Nadzorczej zostanie zredukowany z siedmiu do sześciu członków dostosowując się do wymogów Deutsche Boerse, na którą spółka chce wejść w przyszłym roku, pozostając jednocześnie na giełdzie w Warszawie.

  Pani Izabela Depczyk pozostanie na stanowisku Dyrektora Generalnego Spółki. Pani Depczyk była odpowiedzialna za skuteczną i daleko idącą transformację magazynu ARTnews nabytego przez spółkę od Miltona Esterow w kwietniu ubiegłego roku. Dzięki niej i wprowadzonym przez nią zmianom, spółka osiągnięto rentowność w USA na sześć miesięcy przed wcześniej zakładanym terminem, od maja 2015 r. utrzymuje rentowność drukowanego magazynu ARTnews, a także zmieniła pozycjonowanie podmiotu zajmującego się badaniem rynku sztuki Skate’s na należącą do spółki Artnews S.A. wywiadownią rynku sztuki. Jednocześnie, serwis Artnews.com stał się liderem wzrostu pod względem liczby odbiorców treści cyfrowych oraz przychodów z serwisów cyfrowych w porównaniu do innych konkurencyjnych serwisów poświęconych rynkowi sztuki.

  „W naszej połączonej organizacji posiadamy nadzwyczajny zespół, całkowitą dominację rynku mediów drukowanych poświęconych sztuce w USA pod względem czytalności, staliśmy się globalnym liderem w obszarze wywiadowni rynku sztuki dzięki naszej jednostce biznesowej Skate’s. Teraz skupiamy się na działaniach, które mają sprawić, że serwis Artnews.com stanie się największym globalnym dostawcą treści cyfrowych poświęconych sztuce pod względem liczby odbiorców i osiąganego przychodu, poprzez integrację treści dziennikarskich, danych oraz badań ze wszystkich naszych serwisów mediowych w ramach jednej wspólnej platformy Artnews.com” – oświadczyła Pani Depczyk

  Nowy zespół

  Oprócz Pani Izabeli Depczyk, w nowo połączonej organizacji Artnews S.A., znajdą się również Szczepan Adamski, który pozostanie na stanowisku Szefa działu Prawnego i Mark Korb, który będzie w dalszym ciągu pełnił funkcję Dyrektora Finansowego. Cynthia Zabel, wcześniej wydawca Art in America, zostanie Dyrektorem Sprzedaży w Artnews S.A., natomiast Violeta Breheny, wcześniej kierownik ds. operacji ARTnews S.A. w USA, obejmie funkcję Dyrektora ds. Operacji.

  Za pracę redakcji Artnews S.A. odpowiedzialne będą Lindsay Pollock i Sarah Douglas. Pani Pollock pozostanie na stanowisku Redaktora Naczelnego Art in America i dalej budować będzie potencjał tytułu wypracowany przez ostatnich pięć lat, w których jego sprzedaż kioskowa wzrosła o 12 procent. Pani Douglas skoncentruje swoje działania na dalszej ekspansji Artnews.com i drukowanego kwartalnika ARTnews. Do końca roku cała treść cyfrowa Spółki ma zostać skonsolidowana w ramach jednej domeny Artnews.com i ta platforma będzie również wykorzystywana, jako kluczowy czynnik ekspansji w Europie. Dina Veprinsky, Dyrektor Produkcji w Artnews.com, będzie w dalszym ciągu pełnić tę funkcję i nadzorować proces produkcji w połączonej spółce.

  Elizabeth Pachoda będzie nadal zajmować stanowisko redaktora The Magazine Antiques, natomiast Beth Dunlop pozostanie na stanowisku redaktora Modern. Magazyny Art in America, The Magazine Antiques i Modern będą w dalszym ciągu wydawane w wersji drukowanej zgodnie z obecnym harmonogramem wydawniczym (odpowiednio jedenaście, sześć i cztery wydania w ciągu roku), dzięki czemu osoby, które wykupiły prenumeratę ARTnews i Art in America, otrzymają do 25 więcej wydań drukowanych w roku, w zależności od rodzaju wykupionej prenumeraty.

  W związku z faktem, że cyfrowe serwisy mediowe zostaną skonsolidowane w ramach Artnews.com, platforma ta stanie się głównym źródłem rozwoju Spółki, dzięki wprowadzeniu różnych nowych produktów cyfrowych, baz danych i usług oraz uruchomieniu Artnews.com w różnych wersjach językowych na poszczególnych rynkach europejskich w roku 2016.

  W ramach realizacji głównych założeń strategii cyfrowej, spółka Artnews S.A. dokona przydziału dodatkowych zasobów w związku z ekspansją produktów i usług dostarczanych przez Skate’s a także rozszerzenia prenumeraty premium, która już cieszy się ogromnym uznaniem wśród dużych klientów korporacyjnych działających na rynku sztuki.

  O nowym Artnews S.A.:
  Artnews S.A. to światowy lider branży publicystycznej związanej ze sztuka jak i najszybciej rozwijająca się platforma internetowa w obszarze mediów poświęconych sztuce. Do spółki tej należą magazyny Art in America, ARTnews, The Magazine Antiques, Modern i Art & Busines, strony www.artnews.com and www.artbiznes.pl, oraz podmiot Skate’s będący wywiadownią rynku sztuki. Spółka ARTNEWS S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (WSE: ATN); jej akcjonariuszem większościowy, spółka BMP Media Holdings LLC, jest własnością Petera M. Branta. Spółka prowadzi główną działalność operacyjną w Nowym Jorku.

  Czytaj dalej
 • 22 /09 2015

  Akcjonariusze zatwierdzają połączenie Artnews / Art in America

  Rozwiń

  Nowojorska spółka BMP Media Holdings LLC jest na najlepszej drodze, aby w wyniku transakcji połączenia o wartości 144M PLN (38,6M USD), stać się większościowym akcjonariuszem spółki Artnews S.A..

  22 września 2015 r., Warszawa – BMP Media Holdings LLC, nowojorska spółka mediowa należąca do Petera M. Branta, nabędzie około 60% spółki Artnews S.A., za łączną cenę ok. 17 milionów USD, z czego około 14 milionów USD zostanie zapłacone w formie niepieniężnego wkładu aktywów. Aktywa wniesione przez BMP Media Holdings LLC będą obejmować między innymi 100% udział własnościowy w magazynie Art in America, będącym największym konkurentem dla Artnews Magazine w USA, oferującym magazyny drukowane jak i platformy cyfrowe.

  Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artnews S.A., które odbyło się w dniu dzisiejszym, zaakceptowało transakcję i wyraziło zgodę na emisję 3.412.903 nowych akcji, które objęte zostaną wkładem gotówkowym w kwocie 2,69 PLN za jedną akcję przez specjalistycznego inwestora działającego na rynku sztuki Skate Capital Corp., który jest obecnie akcjonariuszem spółki Artnews S.A., oraz emisję 25.531.132 nowych akcji na rzecz BMP Media Holdings LLC, które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci aktywów należących przez BMP Media Holdings LLC. Jednocześnie pierwotni inwestorzy, którzy sfinansowali przekształcenie Artnews S.A. tj. Redline Capital Management i Skate Capital Corp., zakończą proces częściowego wyjścia z inwestycji, pozostając mniejszościowymi akcjonariuszami w Artnews S.A.. Przy cenie 2,69 PLN za jedna akcję, uzgodnionej w związku z komponentem gotówkowym podwyższenia kapitału spółki Artnews S.A. zatwierdzonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artnews S.A., wycena spółki po połączeniu wyniesie 144.3 mln PLN lub odpowiednio 38,6 miliona USD.

  Aktywa BMP Media Holding wnoszone do Artnews S.A. obejmują 100% udziałów własnościowych w publikacjach drukowanych i serwisach cyfrowych magazynów Art in America, The Magazine Antiques i Modern.

  Zgodnie z założeniami, spółka Artnews S.A. zamierza zamknąć transakcję z BMP Media Holdings LLC w październiku 2015 r. Od momentu zamknięcia transakcji rozpocznie również konsolidację aktywów. Akcje spółki Artnews S.A. będą w dalszym ciągu notowane w Warszawie, jednakże spółka będzie prowadzić działania, w celu wprowadzenia jej akcji do obrotu giełdowego również na rynku niemieckim w 2016 roku.

  O Artnews S.A.

  Artnews S.A. to światowy lider branży publicystycznej związanej ze sztuka jak i najszybciej rozwijająca się platforma internetowa w obszarze mediów poświęconych sztuce. Do spółki tej należą miesięczniki ARTnews z ponad 113-letnią tradycją oraz Art & Business, strony www.artnews.com i www.artbiznes.pl, oraz podmiot Skate’s będący wywiadownią rynku sztuki (www.skatepress.com). Spółka Artnews S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; spółka prowadzi główną działalność operacyjną w Nowym Jorku poprzez Artnews Ltd., podmiot zależny stanowiący 100% własność Artnews S.A.

  Czytaj dalej
1234...9