Inwestycje strategiczne

  • ARTnews LTD, wydawca najstarszego miesięcznika o sztuce - ARTnews - który w maju 2014 roku połączył się z Abbey House Group S.A., czego następstwem była zmiana nazwy Spółki na ARTNEWS S.A.

    www.artnews.com
  • ARTNEWS S.A. jest właścicielem 466.609 akcji (8.28 proc. kapitału spółki) notowanej na giełdach w Nowym Jorku i Berlinie internetowej bazy danych dotyczącej cen dzieł sztuki, domu aukcyjnego i dostawcy usług informacyjnych, artnet AG.

    www.artnet.com