Wstecz

Aktualności

Spółka utrzymuje założone przychody na poziomie 35 mln PLN w roku 2015

Warszawa, 13 listopada 2015 r. – Artnews S.A., działająca na ryku sztuki spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, z głównymi podmiotami operacyjnymi w Nowym Jorku, USA, ogłasza wyniki uzyskane z działalności finansowej za okres dziewięciu miesięcy zakończony z dniem 30 września 2015 r., który jest ostatnim okresem sprawozdawczym przed konsolidacją spółek przejętych w dniu 8 października 2015 roku od BMP Media Holdings LLC:

  • przychód ogółem wygenerowany za okres 9 miesięcy wynosi 25,3 mln PLN, co stanowi wzrost o 99,7% w porównaniu do tego samego okresu w roku 2014, co w głównej mierze wynika z pełnego efektu konsolidacji spółki Artnews Ltd w USA (która się rozpoczęła w maju 2014 r.), silnego wzrostu przychodów z serwisów cyfrowych i osłabienia kursu złotego w stosunku do dolara amerykańskiego, głównej waluty przychodów uzyskiwanych przez Artnews;
  • Wysokie koszty odsetek oraz spadek wartości inwestycji Artnews w spółkę artnet.com AG stanowiły główną przyczynę powstania straty netto w kwocie 8,75 mln PLN, zanotowanej za pierwsze 9 miesięcy tego roku;
  • Przejęcie spółek działających w obszarze mediów poświęconych sztuce od BMP Media Holdings w połączeniu z podwyższeniem kapitału, co nastąpiło po dacie sprawozdania, przełożyło się korzystnie na wyeliminowanie dźwigni finansowej spółki Artnews S.A., przy jednoczesnej redukcji całkowitego zadłużenia o 9,33 mln PLN na dzień 31 października 2015r.;
  • Spółka Artnews dokonała konsolidacji spółek działających w obszarze mediów poświęconych sztuce przejętych od BMP Media Holdings zgodnie z przyjętymi założeniami (tj. w dniu 8 października 2015 r.). Spółka utrzymuje jednocześnie wcześniej deklarowany wskaźnik EBITDA na poziomie 3 mln PLN za cały rok 2015, wyłączając istotne jednorazowe koszty samej transakcji i integracji, w tym między innymi koszty odpraw, restrukturyzacji i inne koszty z tytułu usług doradczych.

„Umocnienie pozycji lidera na rynku i zwiększenie rentowności z magazynów drukowanych w USA, poprzez wykorzystanie synergii w naszym rozszerzonym portfolio tytułów, dalsze skupienie się na globalnym rozwoju serwisów cyfrowych poprzez artnews.com, a także poszukiwanie niszowych ofert zapewniających wysoki wzrost, takich jak prowadzona w Nowym Jorku baza danych Skate’s, oraz wprowadzenie marki Interview w Polsce, z wykorzystaniem niskokosztowej infrastruktury dostępnej w Warszawie, to jedynie niektóre z kluczowych elementów strategii rozwoju na rok 2016”, oświadczyła Izabela Depczyk, Dyrektor Generalna spółki Artnews S.A.

O Artnews S.A.

Artnews S.A. to światowy lider branży publicystycznej związanej ze sztuka jak i najszybciej rozwijająca się platforma internetowa w obszarze mediów poświęconych sztuce. Do spółki tej należą magazyny Art in America, ARTnews, The Magazine Antiques, Modern i Art & Busines, strony www.artnews.com and www.artbiznes.pl, oraz podmiot Skate’s będący wywiadownią rynku sztuki. Spółka ARTNEWS S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (WSE: ATN); jej akcjonariuszem większościowym jest spółka BMP Media Holdings LLC, która jest własnością Petera M. Branta. Spółka prowadzi główną działalność operacyjną w Nowym Jorku.