Najnowsze

 • 12 /01 2016

  Spółka Artnews Ltd. powołuje Vincenta Fremonta na stanowisko Dyrektora Generalnego

  Rozwiń

  Doświadczony ekspert rynku sztuki będzie nadzorować realizowaną w USA strategię wiodącego wydawcy wiadomości, recenzji i informacji na temat rynku dzieł sztuki.

   

  Nowy Jork, NY – 12 stycznia 2016 — Vincent Fremont został powołany do pełnienia funkcji Dyrektora Generalnego spółki Artnews Ltd.

  „Vincent Fremont jest cieszącym się szerokim uznaniem znawcą rynku dzieł sztuki, posiadającym czterdziestoletnie doświadczenie w zakresie sztuki współczesnej w Nowym Jorku, zdobyte przez lata współpracy z Andy Warholem. To wspaniałe, że mamy możliwość korzystania z jego doświadczenia i wizji, kierując prowadzonymi przez nas operacjami w USA” – oświadczył Dan Gardner, Przewodniczący Rady Nadzorczej Artnews S.A.

  „Jest to nowy, ekscytujący rozdział mojego życia” – powiedział Fremont. „Mamy niezwykłą możliwość czerpania z bogatego dorobku redakcyjnego magazynów Art in AmericaARTnewsThe Magazine Antiques i MODERN, przy jednoczesnym wzmocnieniu oferty w mediach elektronicznych i realizacji nowych projektów”.

  Fremont odegrał istotną rolę w powołaniu Fundacji Andy Warhola dla the Visual Arts, Inc., po śmierci artysty w roku 1987. Fundacja stała się swego rodzaju wzorem dla zakładanych w późniejszych latach fundacji upamiętniających innych artystów. Fremont posiadał wyłączne prawa w fundacji na sprzedaż obrazów, rysunków i rzeźb Warhola w latach 1991 – 2010. Przed śmiercią Warhola, pełnił funkcję wiceprezesa Andy Warhol Enterprises i Dyrektora Wykonawczego studia Andy Warhola. Był współreżyserem i współproducentem filmu dokumentalnego “Pie in the Sky: The Brigid Berlin Story” (2000), działając w tym obszarze wraz z żoną, Shelly Dunn Fremont.

  „Dzięki swojej przedsiębiorczości i bezpośredniemu zaangażowaniu w sztukę, Vincent doskonale wpisuje się w funkcję Dyrektora Generalnego. Wnosi lata doświadczenia w pracy z artystami, pośrednikami na rynku dzieł sztuki oraz osobami piszącymi na temat tego rynku. To  sprawia, że Vincent jest doskonałym nabytkiem dla spółki mediowej” oświadczył Peter M. Brant, prezes spółki Brant Publications, która jest akcjonariuszem większościowym Artnews S.A., spółki dominującą ARTnews Ltd.

  Wykonując nowe obowiązki w obszarze kierowania organizacją, Fremont będzie realizować spójną wizję i strategię spółki ARTnews Ltd dla jej czterech tytułów funkcjonujących na rynku mediów poświęconych sztuce. Każda publikacja wydawana w druku zachowa swoją własną odrębną tożsamość, natomiast Fremont skupi się na budowaniu organizacji z wykorzystaniem połączonych sił, celem dalszego zwiększenia nowych strumieni przychodów, jak i oferty w obszarze treści i mediów cyfrowych.

  Po mającym miejsce w październiku 2015 roku połączeniu tytułów funkcjonujących na rynku dzieł sztuki, znajdujących się w posiadaniu BMP Media Holdings LLC i Artnews S.A., powstała  spółka będąca globalnym i wiodącym wydawcą wiadomości, recenzji i informacji poświęconych rynkowi dzieł sztuki.

  Magazyny Art in America i ARTnews są wydawane od ponad 100 lat i posiadają największe zasoby informacji na temat historii i zdarzeń mających miejsce w minionym wieku, natomiast ich oferta obejmuje najbardziej obszerne materiały poświęcone sztuce klasycznej, nowoczesnej, współczesnej i dekoracyjnej. Magazyn Art in America utrzymuje rentowność i stopę wzrostu bazy czytelników nabywających prenumeratę na poziomie 80 procent.

  Magazyn ARTnews cieszy się uznaniem za doskonałe artykuły, a na swoim koncie ma już ponad 40 nagród dziennikarskich, natomiast portal ARTnews.com, na którym codziennie publikowane są głównie wiadomości, analizy i ważne analizy, w dalszym ciągu jest najszybciej rozwijającą się stroną oferującą wiadomości na temat rynku dzieł sztuki, odnotowując ponad 7 milionów odsłon tylko w ubiegłym roku. The Magazine Antiques, lider na rynku sztuk pięknych i dekoracyjnych od ponad 94 lat, łączy w sobie tematykę historii sztuki i teraźniejszości w ramach 6 wydań rocznie. Od daty założenia, które miało miejsce siedem lat temu, MODERN stał się niezbędną lekturą w obszarze designu i jest wydawany w formie kwartalnika.

  O ARTnews Ltd. i Artnews S.A.:

  ARTnews Ltd., z siedzibą w Nowym Jorku, jest amerykańskim podmiotem zależnym Artnews S.A. i światowym liderem branży publicystycznej, związanym ze sztuką. Firma posiada również najszybciej rozwijającą się platformę internetową w obszarze mediów poświęconych sztuce. Do Artnews S.A. należą magazyny drukowane Art in AmericaARTnewsThe Magazine AntiquesMODERN oraz Art&Business, serwisy cyfrowe www.ARTnews.comwww.artbiznes.pl oraz Skate’s – będący wywiadownią rynku sztuki (www.skatepress.com). Spółka Artnews S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (WSE:ATN), jej akcjonariuszem większościowym jest BMP Media Holdings LLC, będący w posiadaniu Brant Publications, Inc. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z http://investor.artnews.com.

  Czytaj dalej
 • 30 /11 2015

  Rezygnacja Dyrektora Generalnego spółki Artnews S.A.

  Rozwiń

  30 listopada 2015 r. – Po przejęciu przez BMP Media Holdings LLC większościowego pakietu własnościowego w spółce Artnews S.A., Rada Nadzorcza Artnews S.A. zatwierdziła w dniu dzisiejszym szereg zmian dotyczących kierownictwa spółki, odwzorowujących nową strukturę spółki.

  Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pani Izabeli Depczyk ze stanowiska Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Artnews S.A., zgodnie z wyrażoną przez nią chęcią realizacji innych możliwości zawodowych i planów.

  „W ciągu ostatnich dwóch lat Izabela przeprowadziła naszą firmę przez całkowitą transformację. Z małej, lokalnej, polskiej spółki działającej na rynku sztuki, Artnews S.A. stała się globalnym liderem rynku mediów zajmujących sie sztuką. W imieniu Rady Nadzorczej oraz wszystkich akcjonariuszy Artnews S.A. chciałbym pogratulować Izabeli i podziękować jej za jej strategiczną wizję i niesłabnącą determinację w dążeniu do realizacji założonych planów i życzyć jej dalszych sukcesów zawodowych” – oświadczył Dan Gardner, Przewodniczący Rady Nadzorczej Artnews S.A.

  „Praca ze wspaniałymi ludźmi w Artnews S.A. po obu stronach Atlantyku i kierowanie przekształceniem naszych sztandarowych marek, takich jak Artnews, Art&Business i Skate’s w serwisy definiujące rynek mediów zajmujących się sztuką, była dla mnie ogromnym zaszczytem; uwieńczeniem moich poczynań było doprowadzenie w ubiegłym miesiącu do finalizacji przełomowego połączenia z podmiotami przejętymi od BMP Media Holdings LLC (tj. Art in America, The Magazine Antiques i The Modern). Dzisiaj Artnews S.A. jest największą na świecie spółką giełdową działającą na rynku art media pod względem przychodów osiąganych z reklam, tak więc uważam swoją misję w Artnews S.A. za zakończoną. Pragnę podziękować wszystkim kolegom, klientom, akcjonariuszom i partnerom biznesowym za tę niepowtarzalną możliwość i ogrom ciekawych doświadczeń i przeżyć,” – oświadczyła Pani Depczyk.

  Czytaj dalej
 • 13 /11 2015

  Artnews S.A. podwaja przychody za 3 kwartały 2015 r. do kwoty 25,3 mln PLN

  Rozwiń

  Spółka utrzymuje założone przychody na poziomie 35 mln PLN w roku 2015

  Warszawa, 13 listopada 2015 r. – Artnews S.A., działająca na ryku sztuki spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, z głównymi podmiotami operacyjnymi w Nowym Jorku, USA, ogłasza wyniki uzyskane z działalności finansowej za okres dziewięciu miesięcy zakończony z dniem 30 września 2015 r., który jest ostatnim okresem sprawozdawczym przed konsolidacją spółek przejętych w dniu 8 października 2015 roku od BMP Media Holdings LLC:

  • przychód ogółem wygenerowany za okres 9 miesięcy wynosi 25,3 mln PLN, co stanowi wzrost o 99,7% w porównaniu do tego samego okresu w roku 2014, co w głównej mierze wynika z pełnego efektu konsolidacji spółki Artnews Ltd w USA (która się rozpoczęła w maju 2014 r.), silnego wzrostu przychodów z serwisów cyfrowych i osłabienia kursu złotego w stosunku do dolara amerykańskiego, głównej waluty przychodów uzyskiwanych przez Artnews;
  • Wysokie koszty odsetek oraz spadek wartości inwestycji Artnews w spółkę artnet.com AG stanowiły główną przyczynę powstania straty netto w kwocie 8,75 mln PLN, zanotowanej za pierwsze 9 miesięcy tego roku;
  • Przejęcie spółek działających w obszarze mediów poświęconych sztuce od BMP Media Holdings w połączeniu z podwyższeniem kapitału, co nastąpiło po dacie sprawozdania, przełożyło się korzystnie na wyeliminowanie dźwigni finansowej spółki Artnews S.A., przy jednoczesnej redukcji całkowitego zadłużenia o 9,33 mln PLN na dzień 31 października 2015r.;
  • Spółka Artnews dokonała konsolidacji spółek działających w obszarze mediów poświęconych sztuce przejętych od BMP Media Holdings zgodnie z przyjętymi założeniami (tj. w dniu 8 października 2015 r.). Spółka utrzymuje jednocześnie wcześniej deklarowany wskaźnik EBITDA na poziomie 3 mln PLN za cały rok 2015, wyłączając istotne jednorazowe koszty samej transakcji i integracji, w tym między innymi koszty odpraw, restrukturyzacji i inne koszty z tytułu usług doradczych.

  „Umocnienie pozycji lidera na rynku i zwiększenie rentowności z magazynów drukowanych w USA, poprzez wykorzystanie synergii w naszym rozszerzonym portfolio tytułów, dalsze skupienie się na globalnym rozwoju serwisów cyfrowych poprzez artnews.com, a także poszukiwanie niszowych ofert zapewniających wysoki wzrost, takich jak prowadzona w Nowym Jorku baza danych Skate’s, oraz wprowadzenie marki Interview w Polsce, z wykorzystaniem niskokosztowej infrastruktury dostępnej w Warszawie, to jedynie niektóre z kluczowych elementów strategii rozwoju na rok 2016”, oświadczyła Izabela Depczyk, Dyrektor Generalna spółki Artnews S.A.

  O Artnews S.A.

  Artnews S.A. to światowy lider branży publicystycznej związanej ze sztuka jak i najszybciej rozwijająca się platforma internetowa w obszarze mediów poświęconych sztuce. Do spółki tej należą magazyny Art in America, ARTnews, The Magazine Antiques, Modern i Art & Busines, strony www.artnews.com and www.artbiznes.pl, oraz podmiot Skate’s będący wywiadownią rynku sztuki. Spółka ARTNEWS S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (WSE: ATN); jej akcjonariuszem większościowym jest spółka BMP Media Holdings LLC, która jest własnością Petera M. Branta. Spółka prowadzi główną działalność operacyjną w Nowym Jorku.

  Czytaj dalej
1234...15