| ARTNEWS | IN THE MEDIA

 • 09 /04 2015

  GPW Media: Redline Capital Fund zwiększa zaangażowanie w ARTNEWS S.A. (PL)

  Rozwiń

  Międzynarodowy fundusz inwestycyjny, podwyższył swój udział w kapitale polskiej firmy Artnews S.A. do 38,77 proc. poprzez nabycie 4,4 mln akcji. Redline Capital Management S.A.inwestuje w charakteryzujące się wysokim wzrostem spółki z branży mediów, technologii i e-handlu w Europie i Ameryce Północnej. Fundusz po raz pierwszy pojawił się na polskim rynku kapitałowym na początku 2014 roku dokonując zakupu pakietu akcji spółki Artnews S.A..

  – Bardzo cieszymy się, że nasi inwestorzy wciąż wspierają Artnews S.A. transakcjami zarówno na poziomie akcjonariatu i finansowania długu – skomentowała Izabela Depczyk, dyrektor naczelna Artnews S.A.

  Read more
 • 09 /04 2015

  Newconnector: ARTNEWS – Redline Capital Fund zwiększa zaangażowanie (PL)

  Rozwiń

  Redline Capital Fund – Universal Investments (subfundusz Redline Capital Fund) – międzynarodowy fundusz inwestycyjny, podwyższył swój udział w kapitale polskiej firmy Artnews S.A. do 38,77 proc. poprzez nabycie 4,4 mln akcji. Redline Capital Management S.A. inwestuje w charakteryzujące się wysokim wzrostem spółki z branży mediów, technologii i e-handlu w Europie i Ameryce Północnej. Fundusz po raz pierwszy pojawił się na polskim rynku kapitałowym na początku 2014 roku, dokonując zakupu pakietu akcji spółki Artnews S.A.

  Bardzo cieszymy się, że nasi inwestorzy wciąż wspierają Artnews S.A. transakcjami zarówno na poziomie akcjonariatu i finansowania długu – skomentowała Izabela Depczyk, dyrektor naczelna Artnews S.A.

  Jednocześnie spółka Artnews S.A. zakończyła program emisji obligacji denominowanych w złotych, który prowadzony był od listopada do lutego 2015 r. Spółka otrzymała finansowanie w wysokości 3 mln złotych na okres 18 miesięcy. Warunki transakcji pozwoliły na pozyskanie kapitału przy najniższym oprocentowaniu w 4-letniej historii finansowania tego podmiotu długiem (8,95 proc. rocznie).

  Read more
 • 09 /04 2015

  Newseria: Redline Capital Fund zwiększa zaangażowanie w ARTNEWS S.A. (PL)

  Rozwiń

  Redline Capital Fund – Universal Investments (subfundusz Redline Capital Fund) – międzynarodowy fundusz inwestycyjny, podwyższył swój udział w kapitale polskiej firmy Artnews S.A. do 38,77 proc. poprzez nabycie 4,4 mln akcji. Redline Capital Management S.A. inwestuje w charakteryzujące się wysokim wzrostem spółki z branży mediów, technologii i e-handlu w Europie i Ameryce Północnej. Fundusz po raz pierwszy pojawił się na polskim rynku kapitałowym na początku 2014 roku, dokonując zakupu pakietu akcji spółki Artnews S.A.

  Bardzo cieszymy się, że nasi inwestorzy wciąż wspierają Artnews S.A. transakcjami zarówno na poziomie akcjonariatu i finansowania długu – skomentowała Izabela Depczyk, dyrektor naczelna Artnews S.A.

  Read more
 • 16 /02 2015

  Newseria: Wyższe niż oczekiwano przychody Artnews S.A. osiągnęły poziom 20,2 mln PLN (PL)

  Rozwiń

  Sukces nowej strategii zmiany profilu reklam i koncentracji na rynku towarów luksusowych i elektronicznego handlu dziełami sztuki. Artnews S.A. sprzedaje udziały w artnet.com AG

  13 lutego 2015 r., Warszawa – Nowy Jork – Artnews S.A., notowana na warszawskiej giełdzie globalna spółka działająca w branży mediów poświęconych sztuce, ogłosiła dziś wyniki finansowe za 2014 rok. Skonsolidowane przychody za cały ubiegły rok wyniosły 20,2 mln PLN (6.3 mln USD), czyli o 30 proc. więcej niż planowano; oznacza to wzrost w stosunku do roku 2013 o 71 proc.

  — Konsekwentne dążenie do zajęcia pozycji globalnego lidera, postawienie na innowacje w dziedzinie publikacji poświęconych sztuce, w tym zastosowanie najnowocześniejszych metod cyfrowego marketingu, przyniosło wymierne efekty. Sukcesem okazało się również połączenie zaawansowanych rozwiązań Business Intelligence w dziedzinie sztuki firmy Skate z reputacją marki ARTnews, mogącej poszczycić się 113-letnią tradycją dziennikarstwa poświęconego sztuce — mówi Izabela Depczyk, dyrektor generalny Artnews S.A.

  Read more
 • 16 /02 2015

  Manager24: Artnews S.A. zwiększa przychody do 20,2 mln PLN (PL)

  Rozwiń

  Artnews S.A. zwiększa przychody do 20,2 mln PLN (6,3 mln USD) i sprzedaje udziały w artnet.com AG

  Artnews S.A., spółka medialna z rynku NewConnect, znacznie przekroczyła prognozy przychodów za 2014 rok osiągając 20,2 mln PLN (6.3 mln USD). Oznacza to 71 proc. wzrost w stosunku do wyniku z 2013 roku. Wynik jest konsekwencją większej sprzedaży reklam i prenumeraty wśród Klientów na rynku amerykańskim. Polska firma przeprowadziła proces restrukturyzacji polskich aktywów w 2014 roku i ostatecznie zrezygnowała z działalności sprzedaży obrazów na rynku sztuki.

  Read more
1...3456...13